Empel Law Blog

Family Law
Arkadiusz J. Empel

Divorce Procedure 

In Canada, a lawfully married person who wishes to terminate their marriage must start a divorce proceeding. During this application, the same party may also ask the court to deal with issues of support and/or parenting under the Divorce Act, along with property claims under the Family Law Act. Sometimes the parties have already settled

Read More »
Civil Law
Arkadiusz J. Empel

Preliminary Matters in Civil Litigation 

The first step in an civil litigation proceeding is a determination whether the facts, as relayed by the client in the case, constitute a cause of action which may result in a favorable judgement. This effectively means that the so called “trier of fact” has found that the facts, as presented by the plaintiff are

Read More »
Wills & Estate
Arkadiusz J. Empel

Last Will and Testament

Sometimes referred to as the “dead giveaway”, the last will is actually a complex legal document, where a person, referred to as the “testator”, directs the disposition of their property to take effect upon their death. While this is not the only way to dispose of such property upon death, the will is by far

Read More »
Criminal Law
Arkadiusz J. Empel

Canada Joins the Hague Apostille Convention

On May 16, 2023, Global Affairs Canada has formally jointed the Hague Apostille Convention, (“HAC”) which will come into effect on January 11, 2024. This will allow those persons or organizations conduction business in Canada to forego having Canadian public documents legalized by a consular officer at the destination country’s embassy or consulate in Canada.

Read More »
Criminal Law
Arkadiusz J. Empel

Pre-Trial Applications

A pre-trial application refers to a small hearing where either the crown or defence asks the court to make a ruling on an issue before the trial begins. These are heard by a judge who will usually write their reasons down or provide an oral explanation for their ruling. Many applications are determinative of what

Read More »
Personal Injury
Arkadiusz J. Empel

Contingency Agreements

We don’t get paid unless you get paid! How many times have you seen this slogan on a bus or bench advertisement and wondered what it means? In practice, this mainly applies to personal injury cases and there are some very good reasons why such an arrangement benefits both the injured person the law firm

Read More »
Scroll to Top

Usługi prawnicze Empel

Kancelaria adwokacka Empel Law P.C. zapewnia swoim klientom najwyższą jakość reprezentacji prawnej pobierając za nią niewygórowane honorarium. Jeżeli Państwo kupują lub sprzedają nieruchomość, potrzebuje sporządzić testament, spisać kontrakt lub wszelkie inne potrzeby prawne, nasza kancelaria jest gotowa zrobićwszystko aby zabezpieczyć i wyegzekwować Państwa prawa.

Nasza kancelaria zapewnia swoim klientom indywidualną obsługę prawną. Jesteśmy łatwo dostępni i zawsze mamy czas dla naszych klientów. Na bieżąco informujemy naszych klientów o stanie ich spraw,ponieważ wierzymy, że powinni oni znać prawa, które im przysługują. Uważamy, że nasi klienci powinni mieć wszystkie informacje potrzebne do podjęcia ważnych decyzji życiowych w sprawach będących przedmiotem naszej reprezentacji.

Arkadiusz J. Empel urodził się w Katowicah. Jako dziecko emigrował do Kanady, razem z rodziną, lecz wrócił jako student aby ukończyć Pracę Magisterską w Krakowie. Przez swoją pracę z polonią w okolicy Toronto utrzymał władność w swojim języku ojczystym. Jeżeli Państwo życzy się skonsultować prosto z adwokatem Polski, proszę przedzwonić na numer 416-500-1937.