General

Your blog category

  • All
  • Civil Law
  • Criminal Law
  • Family Law
  • General
  • Personal Injury
  • Real Estate
  • Wills & Estate

The Statutory Classification Of Personal Property 

The Ontario Personal Property Securities Act defines types of personal property which fall under its jurisdiction. It is important to have a good understanding of these definitions as various provisions of the act are specific to specific types of property.  “Goods” are the most familiar example of personal property. It is defined, in part, as […]

The Statutory Classification Of Personal Property  Read More »

Confidentiality Agreement

In many commercial contracts the parties disclose, either unilaterally or bilaterally, information which will be used to carry out the joint project between them. This information is usually highly sensitive and/or valuable to the disclosing party, which has a vested interest in keeping it secret.  Whatever the nature of the information may be, the disclosing

Confidentiality Agreement Read More »

Business Law Basics

Business law rarely piques the public interest in the same way that major constitutional or criminal legal case, yet it is the area that affects the average Canadian. We interact with businesses at an almost daily basis and the laws governing them dictate every aspect of running them. This is not limited to the simple

Business Law Basics Read More »

The Basics of Corporate Law

Corporate law in Canada is concerned with Corporations and their governance under federal and provincial laws.  Many corporations can become a powerful economic force, impacting society through research and development, goods & services production, employment opportunities, and financial contributions to the communities in which they belong. Because of their potential to impact society on such a large

The Basics of Corporate Law Read More »

Purpose Of Corporate Law

While the modern corporation has often been vilified, and with good cause, it has been the primary driving force behind all major technological advances over the last four hundred or so years. Previously, advances in technology were mere curiosities which did not have a proper method for mass production and therefore slow to spread around

Purpose Of Corporate Law Read More »

Business Types

Here you can find some tips regarding the form and method of carrying on business. In this part, we are going to describe a sole proprietorship. This is the form of business where the individual owns the business alone. The sole proprietorship is the simplest form of business. The moment an individual starts carrying out

Business Types Read More »

Methods of Running a Business – The Sole Proprietorship 

Here you can find some tips regarding the form and method of carrying on business. In this part, we are going to describe sole proprietorships, their advantages and disadvantages. This is the form business where the individual owns the business alone. The sole proprietorship is the simplest form of business. The moment an individual starts

Methods of Running a Business – The Sole Proprietorship  Read More »

Scroll to Top

Usługi prawnicze Empel

Kancelaria adwokacka Empel Law P.C. zapewnia swoim klientom najwyższą jakość reprezentacji prawnej pobierając za nią niewygórowane honorarium. Jeżeli Państwo kupują lub sprzedają nieruchomość, potrzebuje sporządzić testament, spisać kontrakt lub wszelkie inne potrzeby prawne, nasza kancelaria jest gotowa zrobićwszystko aby zabezpieczyć i wyegzekwować Państwa prawa.

Nasza kancelaria zapewnia swoim klientom indywidualną obsługę prawną. Jesteśmy łatwo dostępni i zawsze mamy czas dla naszych klientów. Na bieżąco informujemy naszych klientów o stanie ich spraw,ponieważ wierzymy, że powinni oni znać prawa, które im przysługują. Uważamy, że nasi klienci powinni mieć wszystkie informacje potrzebne do podjęcia ważnych decyzji życiowych w sprawach będących przedmiotem naszej reprezentacji.

Arkadiusz J. Empel urodził się w Katowicah. Jako dziecko emigrował do Kanady, razem z rodziną, lecz wrócił jako student aby ukończyć Pracę Magisterską w Krakowie. Przez swoją pracę z polonią w okolicy Toronto utrzymał władność w swojim języku ojczystym. Jeżeli Państwo życzy się skonsultować prosto z adwokatem Polski, proszę przedzwonić na numer 416-500-1937.