Business Types

Here you can find some tips regarding the form and method of carrying on business.

In this part, we are going to describe a sole proprietorship.

This is the form of business where the individual owns the business alone. The sole proprietorship is the simplest form of business. The moment an individual starts carrying out business, the sole proprietor becomes into existence. Usually, sole proprietorships are small businesses with few employees or without employees. The sole proprietor’s tax liability is calculated based on the difference between the proprietorship revenues and expenses. 

It is advisable to separate the personal financial records and bank accounts from those of the sole proprietorship so that it is possible to properly track the assets and liabilities of the business and properly assess the business’s viability success.

Advantages

  • It is easy and inexpensive to set up and operate a sole proprietorship. It can be created at no cost if the proprietor operates under his or her own name.
  • The proprietor directly controls his business and makes the decisions constrained only by applicable law and professional codes.
  • The sole proprietor keeps all the profit. If the proprietor had a loss, the owner may reduce it from his taxable income.

Disadvantages

  • The sole proprietor has no protection from being personally liable for the debts, obligation, and financial claims successfully made against the business. This means that if proprietor, carrying on his/her business as a sole proprietor, incurs a loss or a debt that cannot be paid from the profits or capital of the proprietorship, any of proprietor’s personal assets, such as a house or vehicle, or bank account, may be seized.

The sole proprietor is also liable for all torts committed by his/her employees in the ordinary course of their employment. For example, if your employee somehow made an error that compromised losses for your client, you will be liable for those errors.

  • The net profit at the fiscal year-end of the business must be added to the sole proprietor’s other income, perhaps from a job or investments. The higher is the income, the higher are the paid taxes.
  • It is more difficult for a sole proprietor to raise capital on by himself or herself. A sole proprietorship does not have that the creditworthiness that the corporation might have.
  • It also might be complicated for the sole proprietor to keep up the continuity. For example, when the owner is on vacation, it’s not easy to find someone who will replace him or her.
Scroll to Top

Usługi prawnicze Empel

Kancelaria adwokacka Empel Law P.C. zapewnia swoim klientom najwyższą jakość reprezentacji prawnej pobierając za nią niewygórowane honorarium. Jeżeli Państwo kupują lub sprzedają nieruchomość, potrzebuje sporządzić testament, spisać kontrakt lub wszelkie inne potrzeby prawne, nasza kancelaria jest gotowa zrobićwszystko aby zabezpieczyć i wyegzekwować Państwa prawa.

Nasza kancelaria zapewnia swoim klientom indywidualną obsługę prawną. Jesteśmy łatwo dostępni i zawsze mamy czas dla naszych klientów. Na bieżąco informujemy naszych klientów o stanie ich spraw,ponieważ wierzymy, że powinni oni znać prawa, które im przysługują. Uważamy, że nasi klienci powinni mieć wszystkie informacje potrzebne do podjęcia ważnych decyzji życiowych w sprawach będących przedmiotem naszej reprezentacji.

Arkadiusz J. Empel urodził się w Katowicah. Jako dziecko emigrował do Kanady, razem z rodziną, lecz wrócił jako student aby ukończyć Pracę Magisterską w Krakowie. Przez swoją pracę z polonią w okolicy Toronto utrzymał władność w swojim języku ojczystym. Jeżeli Państwo życzy się skonsultować prosto z adwokatem Polski, proszę przedzwonić na numer 416-500-1937.