Empel Law Blog

Empel Law P.C. is here to serve and guide you on the various intertwining legal matters that will affect your life as you move through it.

  • All
  • Civil Law
  • Criminal Law
  • Family Law
  • General
  • Personal Injury
  • Real Estate
  • Wills & Estate

Divorce Procedure 

In Canada, a lawfully married person who wishes to terminate their marriage must start a divorce proceeding. During this application, the same party may also ask the court to deal with issues of support and/or parenting under the Divorce Act, along with property claims under the Family Law Act. Sometimes the parties have already settled […]

Divorce Procedure  Read More »

Canada Joins the Hague Apostille Convention

On May 16, 2023, Global Affairs Canada has formally jointed the Hague Apostille Convention, (“HAC”) which will come into effect on January 11, 2024. This will allow those persons or organizations conduction business in Canada to forego having Canadian public documents legalized by a consular officer at the destination country’s embassy or consulate in Canada.

Canada Joins the Hague Apostille Convention Read More »

Clauses In Will

There is no single, preferable way to draft a will. In fact, they take on many different forms and longtime legal practitioners will almost inevitably adopt their own styles. However, there are clauses that a present in most wills, which have essentially come to be seen as standard based on the requirements of the Succession

Clauses In Will Read More »

The Statutory Classification Of Personal Property 

The Ontario Personal Property Securities Act defines types of personal property which fall under its jurisdiction. It is important to have a good understanding of these definitions as various provisions of the act are specific to specific types of property.  “Goods” are the most familiar example of personal property. It is defined, in part, as

The Statutory Classification Of Personal Property  Read More »

Scroll to Top

Usługi prawnicze Empel

Kancelaria adwokacka Empel Law P.C. zapewnia swoim klientom najwyższą jakość reprezentacji prawnej pobierając za nią niewygórowane honorarium. Jeżeli Państwo kupują lub sprzedają nieruchomość, potrzebuje sporządzić testament, spisać kontrakt lub wszelkie inne potrzeby prawne, nasza kancelaria jest gotowa zrobićwszystko aby zabezpieczyć i wyegzekwować Państwa prawa.

Nasza kancelaria zapewnia swoim klientom indywidualną obsługę prawną. Jesteśmy łatwo dostępni i zawsze mamy czas dla naszych klientów. Na bieżąco informujemy naszych klientów o stanie ich spraw,ponieważ wierzymy, że powinni oni znać prawa, które im przysługują. Uważamy, że nasi klienci powinni mieć wszystkie informacje potrzebne do podjęcia ważnych decyzji życiowych w sprawach będących przedmiotem naszej reprezentacji.

Arkadiusz J. Empel urodził się w Katowicah. Jako dziecko emigrował do Kanady, razem z rodziną, lecz wrócił jako student aby ukończyć Pracę Magisterską w Krakowie. Przez swoją pracę z polonią w okolicy Toronto utrzymał władność w swojim języku ojczystym. Jeżeli Państwo życzy się skonsultować prosto z adwokatem Polski, proszę przedzwonić na numer 416-500-1937.