Arkadiusz J. Empel

Rights To Internet Privacy

In a recent decision, the Supreme Court of Canada (“SCC”) held that internet protocol (“IP”) addresses attract a reasonable expectation of privacy protected by section 8 of the Charter. This decision mandates police to obtain prior judicial authorization before requesting IP addresses and is expected to influence privacy laws affecting internet service providers and online companies.

Rights To Internet Privacy Read More »

Applications versus Actions

Deciding between an application and an action in civil litigation is crucial. Applications are pre-trial procedures for urgent issues, resolved without a trial, often through injunctions or summary judgments. Actions involve formal disputes resolved in court, typically taking longer and potentially involving a jury. Each method serves different legal purposes and impacts the litigation process.

Applications versus Actions Read More »

Will Substitutes

A will is just one method to transfer an estate. Alternatives can minimize income and estate administration taxes and protect assets from creditors. Examples include inter vivos gifts, donatio mortis causa, inter vivos trusts, joint interests, and beneficiary designations. Each method has unique advantages and potential financial consequences. Legal advice ensures optimal estate planning.

Will Substitutes Read More »

Assuming Title & Quality of Title in Real Estate Transactions

Quality of Title The most important clause in the purchase and sale agreement is the title. This clause is intended to define the Seller’s title obligation and its quality. Suppose the Seller is unable to obtain the specified quality of title. In that case, they may be deemed to be in breach and will be

Assuming Title & Quality of Title in Real Estate Transactions Read More »

Resolutions of Criminal Charges

Despite what we usually see on television, most criminal charges are resolved prior to trial. From 2008 to 2009, over 90 percent of adult criminal charges were completed before trial. Most charges were resolved by a guilty plea, while about one-third were withdrawn or stayed by the prosecution. This article explores withdrawals, stays, alternative measures, and peace bonds.

Resolutions of Criminal Charges Read More »

Divorce Procedure 

In Canada, a lawfully married person who wishes to terminate their marriage must start a divorce proceeding. During this application, the same party may also ask the court to deal with issues of support and/or parenting under the Divorce Act, along with property claims under the Family Law Act. Sometimes the parties have already settled

Divorce Procedure  Read More »

Scroll to Top

Usługi prawnicze Empel

Kancelaria adwokacka Empel Law P.C. zapewnia swoim klientom najwyższą jakość reprezentacji prawnej pobierając za nią niewygórowane honorarium. Jeżeli Państwo kupują lub sprzedają nieruchomość, potrzebuje sporządzić testament, spisać kontrakt lub wszelkie inne potrzeby prawne, nasza kancelaria jest gotowa zrobićwszystko aby zabezpieczyć i wyegzekwować Państwa prawa.

Nasza kancelaria zapewnia swoim klientom indywidualną obsługę prawną. Jesteśmy łatwo dostępni i zawsze mamy czas dla naszych klientów. Na bieżąco informujemy naszych klientów o stanie ich spraw,ponieważ wierzymy, że powinni oni znać prawa, które im przysługują. Uważamy, że nasi klienci powinni mieć wszystkie informacje potrzebne do podjęcia ważnych decyzji życiowych w sprawach będących przedmiotem naszej reprezentacji.

Arkadiusz J. Empel urodził się w Katowicah. Jako dziecko emigrował do Kanady, razem z rodziną, lecz wrócił jako student aby ukończyć Pracę Magisterską w Krakowie. Przez swoją pracę z polonią w okolicy Toronto utrzymał władność w swojim języku ojczystym. Jeżeli Państwo życzy się skonsultować prosto z adwokatem Polski, proszę przedzwonić na numer 416-500-1937.